Általános Szolgáltatási Feltételek

A Négy Évszak Training Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7054 Tengelic, Óvoda utca 9.; cégjegyzékszám: 17-09-012577; „Szolgáltató”) 2018. május 25. napjától kezdődően ebben a dokumentumban adja közre az Általános Szolgáltatási Feltételeit.

1*-al megjelölt kiegészítések hatályba lépésének dátuma: 2019. február 1. (2.4.10. és 4.3 pontok)
2*-al megjelölt kiegészítések hatályba lépésének dátuma: 2019. szeptember 16. (2.10. pont)
3*-al megjelölt kiegészítések hatályba lépésének dátuma: 2019. október 1. (2.4.11. és 2.11. pontok)
4*-al megjelölt kiegészítések hatályba lépésének dátuma: 2020. március 10. (2.4.12. pont)
5*-al megjelölt kiegészítések hatályba lépésének dátuma: 2022. január 22. (2.12. és 2.13 pontok)
6*-al megjelölt pont frissítésének dátuma: 2022. március 30. (2.4.9. pont)

1. A Szolgáltató

1.1 A Szolgáltató weboldalai

A www.kaszatamas.hu, valamint az alább felsorolt weboldalakon elérhető cd, könyv webáruházakat a Szolgáltató üzemelteti.

1.2 A Szolgáltató adatai:

2. A szolgáltatás igénybevétele és besorolása

2.1 A megrendelések leadása

A megrendelések leadása a Négy Évszak Training Kft. cd sorozat és könyv webáruházaiban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül az 1.1 pontban felsorolt webcímek bármelyikén. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2.2 Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. E kötelezettség teljesítése azonban nem mentesíti a Szolgáltatót az esetleges szerződésszegés egyéb következményei alól.

2.3 A rendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni. Amennyiben fenti határidőben Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.4 Elállás a rendeléstől

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza.

2.4.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül.

2.4.2. Kézhezvétel alatt házhoz szállítás esetén a futártól való átvétel napja értendő.

2.4.3. A visszatérítés érvényes a szállítási költségre is, amennyiben azt Vevő fizette.

2.4.4. A termékeket csak sértetlen állapotban a számla, vagy annak másolata ellenében áll módunkban visszavenni.

2.4.5. Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint, ha a termék csomagolását a Megrendelő felbontotta.

2.4.6. Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

2.4.7. A sértetlen termék visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

2.4.8. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával a Vevő a saját költségén küldi vissza a Szolgáltató címére. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató köteles 30 napon belül visszatéríteni Vevőnek a vételárat. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

2.4.9. 6* A VIP EXTRA EGY és KETTŐ, STATISZTIKAI MENEDZSMENT, CÉGTERVEZŐ 3 napos képzés, és minden KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS, VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓS coaching, stb. szolgáltatás esetén a Ügyfelet az elállás joga a szolgáltatás első napjának ebéd szünetéig illeti meg. Ha eddig a pillanatig az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy ezt a szolgáltatást nem szeretné igénybe venni, akkor visszakérheti a pénzét, és a Szolgáltató 30 napon belül visszautalja a szolgáltatás befizetett díját az Ügyfél bankszámlájára. Az első nap ebédszünetének befejezése után az Ügyfél a pénzét már nem kérheti vissza még abban az esetben sem, ha netán az Ügyfél távozna a szolgáltatás helyszínéről. Az első nap ebédszünete után a szolgáltatás ilyen esetben is teljesítettnek minősül.
A többi (itt esetleg külön fel nem sorolt) szolgáltatás esetében is az első nap első szünetének megkezdéséig illeti meg az Ügyfelet az elállás joga, és ha távozni kíván, akkor a fentiek szerint járunk el. Az első nap első szünetének befejezése után az Ügyfél a pénzét már nem kérheti vissza még abban az esetben sem, ha netán az Ügyfél távozna a szolgáltatás helyszínéről. Az első nap első szünete után a szolgáltatás ilyen esetben is teljesítettnek minősül.

2.4.10. 1* A Ügyfelet nem illeti meg az elállás joga szolgáltatás rendelés esetén csupán azért, mert a meghirdetett tréninget, szolgáltatást nem Kasza Tamás személyesen tartja. Ha Kasza Tamás valamilyen külföldi elfoglaltsága miatt nem tudna jelen lenni, akkor a tréninget, szolgáltatást egy Kasza Tamás által kiképzett Tréner tartja, aki teljes mértékben képes arra, hogy Kasza Tamást helyettesítse.
1* A 2.4.10 pont, mint, kiegészítés 2019. február 1-től hatályos.

2.4.11. 3* Halasztás: Amennyiben az Ügyfél, komoly indokkal nem tud részt venni a szolgáltatáson, abban az időpontban, amire eredetileg jelentkezett, halasztási kérelmét írásban köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Halasztás esetén az Ügyfél a befizetett szolgáltatási díjat a befizetés/átutalás időpontjától számított 1 éven belül szabadon felhasználhatja a Szolgáltatóval egyeztett új időpontban. Az 1 év jogvesztő hatású. Tehát amennyiben az Ügyfél 1 éven belül nem használja fel a halasztott részvételi lehetőséget, a befizetett szolgáltatás díjat elveszíti, és a Szolgáltató valamint az Ügyfél között a jelentkezéskor létrejött szerződés automatikusan érvényét és hatályát veszti. Amennyiben ezt az Ügyfél írásban kéri, az 1 éves határidőn belül a halasztás mellett van lehetősége a befizetett, de fel nem használt szolgáltatási díjat visszakérni. Ez esetben egy mínusz összeget tartalmazó számla kibocsátásával együtt az eredeti megrendelőnek visszafizetjük a befizetett összeget a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül.
3* A 2.4.11. pont, mint, kiegészítés 2019. október 1-től hatályos.

2.4.12. 4* Vis Maior esetek: Az ügyfelet nem illeti meg az elállás joga, és így pénzvisszatérítési igénnyel sem léphet fel Szolgáltató felé, ha a meghirdetett tréning vagy szolgáltatás a meghirdetés időpontjában még előre nem látható, Vis Maior* kategóriába tartozó esemény, illetve kapcsolódó hatósági korlátozás (pl. kijárási tilalom) miatt marad el, vagy halasztódik későbbi időpontra. Ha ilyen, Vis Maior eset következne be, akkor Szolgáltató mindet meg fog tenni a szolgáltatás alternatív formában (online, zárt csatorna, stb.) történő fenntartása érdekében.
4* A 2.4.12. pont, mint, kiegészítés 2020. március 10-től hatályos.
*A Vis Maior tipikus esetei természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás stb.), továbbá bizonyos politikai-társadalmi események (pl. háború, forradalom, felkelés, szabotázs). A Vis Maior elsődleges jellemzője, hogy kívül van a Szolgáltató hatókörén, és olyan típusú korlátozást jelent, ami a hatályos rendeletek és törvények betartása mellett lehetetlenné teszi a megígért szolgáltatás ígért időpontban történő nyújtását.

2.5 Szavatosság és jótállás

A Szolgáltató, mint eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

2.6 Hibás vagy sérült termék cseréje

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

2.7 A weboldalakon feltüntetett adatok

A Négy Évszak Training Kft. megtesz mindent azért, hogy az 1.1 pontban felsorolt weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 145/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

2.8 Hibás visszaigazolás esetén

Amennyiben rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan jelenik meg a weboldalon, vagy a megrendelés visszaigazolásában hibásan szerepel, úgy Szolgáltató értesíti erről a Vevőt, és az ilyen megrendeléseket semmisnek veszi.

2.9 A felhasználó felelőssége

A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

2.102* Szállítási díjak Magyarországra és külföldre

A megfoghatóan szállítható termékek (könyvek, CD-k, könyv- vagy előadáscsomagok) aktuális szállítási díjait a rendelési űrlapon feltüntettt díjakkal számoljuk. Ha a rendelési űrlapon más adat szerepel, akkor az az érvényes díj. Általánosan Magyarország területén előrefizetés esetén 1.000 Ft, míg utánvét esetén 3.500 Ft a csomagok szállítási dja 5 db-nál kevesebb terméket tartalmazó csomagok esetén.

Nem magyarországi szállítási címekre rendelést csak előrefizetés esetén fogadunk el, és a szállítási djí egységesen 15.000 Ft a világ bármely nem magyarországi szállítási címére.

Ha a rendelés megfoghatóan szállítható terméket nem tartalmaz (csak letölthető hanganyag a rendelés), akkor szállítási díjat nem számolunk.
2* A 2.10 pont, mint, kiegészítés 2019. szeptember 16-tól hatályos.

2.113* VIP kedvezmények igénybevétele

Amennyiben egy VIP Extra csomaggal rendelkező ügyfél a kedvezmény keretét részben vagy egészben bármely tréningre be kívánja váltani, akkor minden esetben az adott tréning mindenkori, 100%-os listaárát vonjuk le a részére fenntartott kedvezmény keretből. Ha az adott tréning éppen akciós, akkor a VIP ügyfél választhatja azt is, hogy a kedvezmény keretét nem használja, hanem az adott tréning akciós árát befizeti részvételi díjként. Bármelyik megoldást választja is a VIP ügyfél, erről írásban nyilatkoznia kell, és ennek megfelelően vagy levonjuk a teljes tréning díjat a keretéből, vagy pedig megkapja a kedvezményes díjra szóló számláját.
3* A 2.11 pont mint, kiegészítés 2019. október 1-től hatályos.

2.125* Titoktartási kötelezettség:

A Tanácsadó az Ügyfél előzetes írásos beleegyezése nélkül nem közölhet semmilyen olyan információt, adatot vagy egyéb tényt harmadik személyek-kel, amely a jelen szerződés kapcsán, a szolgáltatáson résztvevőkkel vagy az Ügyféllel kapcsolatban jutott a tudomására.
5* A 2.12 és 2.13 pontok mint, kiegészítés 2022. január 22-től hatályos az ASzF részeként is.

2.135* Az Ügyfél vállalja, hogy:

  • Az egyeztetett időpontban a szolgáltatás résztvevői késés nélkül, pontosan megjelennek, és készen állnak a szolgáltatásra.
  • Az elejétől a végéig, folyamatosan részt vesznek a szolgáltatáson.
  • A résztvevők drogok, nyugtatók, altatók vagy alkohol hatása nélkül, kipihenten érkeznek a szolgáltatásra. A szolgáltatás alatt sem fogyasztják az előbb említett szereket.
  • Objektív és pontos visszajelzést ad a szolgáltatásról annak érdekében, hogy a Tanácsadó minél magasabb szinten, lehetőség szerint az egyéni igényeket is figyelembe véve tudja kiszolgálni az Ügyfelet.
  • Elősegíti a Tanácsadó számára e szerződésbeli kötelezettségei megfelelő, magas szintű teljesítését, munkáját semmilyen formában nem akadályozza.
  • Határidőre téríti a Tanácsadó szolgáltatási díjról szóló számláját.

5* A 2.12 és 2.13 pontok mint, kiegészítés 2022. január 22-től hatályos az ASzF részeként is.

3. Adatkezelési tájékoztató

A jelen pillanatban hatályos Adatkezelési tájékoztató, mely érvényes 2018. május 25-től, elérhető ezen a linken:

A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden olyan esetben kezeli az adatait és a személyes adatait, ahol a Vevő és a Szolgáltató között kötött szerződés teljesítésén és jogszabályon alapul (kiadvány, könyv CD rendelés, szolgáltatásra, rendezvényre jelentkezés) az adatkezelés. A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezelés ezen eseteiben neki az adatkezelést nem kell elfogadnia, vagy hozzájárulnia ahhoz, de előzetesen tájékoztatni kell a Vevőt az adatkezelés tényéről. Részletes tájékoztatás a fenti linken olvasható.

4. A termékekről

4.1 Szolgáltató nyilatkozata

Az 1.1 pontban felsorolt weboldalakon megrendelhető könyveket és cd sorozatokat eredeti formájukban adjuk közre. A könyvek a szerzőik megfigyeléseit és kutatásait örökítik meg, nem pedig a szerző, a kiadó, a Négy Évszak Training kft. vagy bárki más ígéreteit tartalmazzák.

A weboldalakon a könyvekhez, cd soroztokhoz írt termékleírások az üzemeltetők saját és mások személyes tapasztalatain alapulnak, és semmiképpen sem foghatók fel ígéretnek a Szolgáltató részéről. A termékekből szerezhető előnyök megtapasztalásához az egyén elkötelezett részvételére van szükség, mivel ezek csak a saját erőfeszítései árán valósíthatók meg. Ám mivel ehhez az egyén saját erőfeszítése szükséges, ezért semmilyen előnyre nem vállal garanciát a Szolgáltató.

A Vevő tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, kártérítéssel nem élhet, amennyiben valamely könyv(ek) megvásárlása után nem ér el javulást a saját vagy más(ok) életében. Tudomásul veszi, hogy a könyvekben található adatok és eljárások működőképessége azon múlik, hogy mennyire képes alkalmazni azokat a saját vagy mások életére.

4.2 Ingyenes termékek, szolgáltatások vásárlása (letöltése)

A Vevő tudomásul veszi, hogy az ingyenes termékekért, szolgáltatásokért Szolgáltató pénzt ugyan nem kér, de Szolgáltató a Vevő (letöltő, résztvevő, stb. továbbiakban "Igénybe vevő") nevét, e-mail címét elkéri, és Szolgáltató ragaszkodik az Igénybe vevővel a kommunikáció lehetőségéhez cserébe az ingyenes termékért, szolgáltatásért.

Amennyiben Vevő (Igénybe vevő) nem szeretne kommunikálni a Szolgáltatóval, vagy nem járul hozzá a kapcsolati adatai megadásához, az jelen szerződésben foglaltak elutasítását jelenti, és ez esetben a Vevő (Igénybe vevő) nem jogosult használni az ingyenes termékékeket, szolgáltatásokat.

Amennyiben az ingyenes szolgáltatást (pl. díjmentes, egy napos lezárási tréning) a Szolgáltató megbízásából a Szolgáltató szerződéses Franchise partnere nyújtja, úgy a Szolgáltató a jelen ÁSzF alapján jogosult a jelentkezési adatokat a szolgáltatást ténylegesen nyújtó franchise partnerek továbbítani. Az ehhez kapcsolódó adatkezelésről bővebben a regisztrációs űrlapot tartalmazó weboldal adatkezelési tájékoztatójában talál információt.

Amennyiben az ingyenes termékek, szolgáltatások vásárlása (letöltése után) a Vevő (Igénybe vevő) meggondolja magát, akkor a 3. pontban megadott Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint az egyes önkéntes adatkezelési célok vonatkozásában a hozzájárulását visszavonhatja, de ez esetben a jogosultsága is megszűnik az ingyenes termékek, szolgáltatások használatára.

4.31* Kasza Tamás helyettesítése

Ha Kasza Tamás valamilyen külföldi elfoglaltsága miatt nem tudna személyesen jelen lenni, akkor a meghirdetett tréninget, szolgáltatást egy Kasza Tamás által kiképzett Tréner tartja, aki teljes mértékben képes arra, hogy Kasza Tamást helyettesítse.
1* A 4.3 pont, mint, kiegészítés 2019. február 1-től hatályos.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Marketing analitika

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.2 Hírlevélküldés és kapcsolattartás

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor (vásárláskor, szolgáltatásra, képzésre jelentkezéskor) a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

5.3 Leiratkozás

A felhasználó az 5.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ezt az info@kaszatamas.hu címre küldött levéllel teheti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 3. pontban megadott Adatkezelési tájékoztatóban érhető el.

5.4 Fogyasztói panaszügyintézés

A fogyasztói, vásárlói panaszügyintézés írásban történik, az info@kaszatamas.hu címen.

6. Számlázás

FIGYELEM! AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA NEM HARAP!

Az online számlázási szolgáltatónk a számlázz.hu, mely elérhető az elábbi linken:

6.1 e-Számlázás

A weboldalakon vásárolt bármely termék vagy szolgáltatás esetén a Vevő tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki, és Vevő belegyezik, hogy befogadja az elektronikus számlát.

A számlákat a számlázz.hu E-számla rendszerén keresztül küldjük ki, ahol 8 évig tároljuk a Vevőnek kibocsátott számlákat.

Az e-számla használata: Letölti a magyar Acrobat Reader programot, vagy frissíti itt: http://get.adobe.com/reader/  (letöltés előtt célszerű a magyar változatot választani), majd az Acrobat Readerrel megnyitja az e-számlát, amit PDF-ban kap.

6.2 Tanúsítvány hibakezelés

Ha az e-számla megnyitásakor a "The validity of the document certification is unknown. The author could not be verified." üzenetet kapja (magyarul: "A dokumentumhitelesítés érvényessége ismeretlen. A szerzőt nem lehet ellenőrizni."), akkor a következő a teendő:

A fenti azt jelenti, hogy a számítógépére telepített Adobe Acrobat Reader PDF olvasó nem tudta ellenőrizni az e-számlán található tanúsítvány hitelességét. Ez nem az e-számla hibája, hanem az Adobe Acrobat Reader beállítási hibája!

A hibát az alábbi linken leírt módon lehet javítani: https://www.szamlazz.hu/szamla/tudastar/eszamla/hitelesseg_ellenorzes_sikertelen

Ha a szamlazz.hu Tudástárban leírt lépéseket elvégzi, akkor az aláírás telepítés kész, az Acrobat Reader nem jelez hibát.

7. JOGLEMONDÁS

7.1 A Felhasználó vagy Vevő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

7.2 Vevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a Termékek használata során Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. Vevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.